دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برگزاری نشست کشوری نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

نشست کشوری نوزادان در تاریخ  24/4/96 توسط اداره مامائی  معاونت درماندانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.دراین نشستمدیرمحترم درمان دانشگاه  ایران ، ریاست و کارشناسان محترم اداره نوزادان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وکارشناسان نوزادان دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشتند. دراین نشست درخصوص دستورالعمل سامانه تخصصی برنامه نوزادان ( سمنا)، گزارش کشوری و دانشگاهی  برنامه تخصصی نوزادان و چالشهای برنامه نوزادان سخنرانی و بحث و تبادل نظر گردید.کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 309 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر