دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

دستورالعمل ارجاع نمونه به خارج از کشور

..

ادامه...

سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

فرم مراکز تحت پوشش معاونت درمان (آزمایشگاه ها ، درمانگاه ها و مراکز رادیولوژی و تصویربرداری)

..

ادامه...

سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

برگزاری سمینار آموزشی 2 روزه تغذیه دارای امتیاز بازآموزی با عنوان « حمایت های تغذیه ای در بخش مراقبت های ویژه ICU» ویژه کارشناسان تغذیه

..

ادامه...

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

اطلاع رسانی اصلاح نهایی اطلاعات موجود در سامانه انتخابات در هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی

..

ادامه...

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

تأکید بر الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیص HIV و هپاتیت از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت

..

ادامه...

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
اتوماسیون اداری تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
ایمیل سازمانی مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی

سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات

تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس و داخلی های واحد ها

AWT IMAGE
ارتباط با معاون درمان
AWT IMAGE
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
AWT IMAGE
نشریه مجازی نوید ایران