دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم متقاضیان گذراندن طرح رشته پرستاری در دانشگاه ایران


کد رهگیرى این فرم: P307-F301-U0-N125421          
[ چاپ فرم ]
کدملی (10 رقمی) تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
(هر متقاضی با یک کدملی، تنها یک بار مجوز ثبت نام در سامانه را خواهد داشت)

- حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
شماره تلفن همراه
(بدون صفر اول به طور مثال: 9121234456)

- حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
شماره تلفن ثابت

- حداکثر تعداد کاراکترها : 15 کاراکتر
منطقه محل سکونت
(بر اساس مناطق 22 گانه شهرداری تهران و شهرهای ملارد، رباط کریم، شهرقدس، شهریار و بهارستان)
آدرس محل سکونت
 ( صرفا خیابان اصلی ذکر شود ) 

- حداکثر تعداد کاراکترها : 15 کاراکتر
آیا در سامانه رشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را بعنوان اولین اولویت ثبت نام کرده اید؟
( شایان ذکر است صحت اطلاعات تکمیل شده در این قسمت در سامانه رشد بررسی خواهد شد )
متقاضی گذراندن طرح در کدام شهر هستید؟
اولویت اول گذراندن طرح
(این قسمت صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می باشد) 
اولویت دوم گذراندن طرح
(این قسمت صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می باشد) 
اولویت سوم گذراندن طرح
(این قسمت صرفا توسط افرادی تکمیل شود که اولویت اول انتخاب آنها در سامانه رشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می باشد)