دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برگزاری کارگاه KMC

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۶ | 
کارگاه KMC درتاریخ 97/4/9 توسط اداره مامائی و هیات علمی نوزادان درمرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی برگزار گردید.در این کارگاه حدود 45 نفر ازماماها ، پرستاران و متخصصین اطفال حضور داشتند . دراین کارگاه درخصوص مفهوم مراقبت هم آغوشی ، نوزادان نیازمند مراقبت آغوشی ، شرایط و مراقبت های لازم برای تغذیه باشیرمادر ، مراقبت هم آغوشی با تهویه مکانیکی ، اصول مراقبت دردوقلوئی و چند قلوئی ، موارد منع هم آغوشی ، تغذیه و مراقبت هم آغوشی و..آموزشهای لازم داده شد.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر