دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کمیته دانشگاهی ارتقا سلامت مادر و نوزاد و بیست و پنجمین کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادران باردار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
کمیته دانشگاهی ارتقا سلامت مادر و نوزاد ( کمیته دانشگاهی مرگ مادر باردار ) دردفتر ریاست محترم دانشگاه  درتاریخ 16/8/96 توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کمیته ریاست محترم دانشگاه ، معاون محترم درمان و سایر اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد حضور داشتند .دراین کمیته ابتدا ریاست محترم دانشگاه درخصوص اهمیت نظام مراقبت مرگ مادر باردار سخنرانی نمودند و سپس معاون محترم درمان درخصوص شاخصهای مرگ مادر باردار سخنانی بیان نمودندو سپس گزارش دانشگاهی مرگ مادر باردار درحوزه درمان توسط سرپرست  اداره مامائی و درحوزه بهداشت توسط مدیرگروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی ارائه گردید و سپس اعضا درخصوص چالشها و پیشنهادات ارتقا سلامت مادران درراستای کاهش مرگ مادر باردار بحث و تبادل نظر نمودند.
در ادامه بیست و پنجمین کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادر باردار با حضور اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد برگزار گردیدو سناریوی سه مورد مرگ مادران باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح  گردید ودرزمینه علل بروز مرگ مادر باردار و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه بحث و تبادل نظر گردید.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر