دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادران باردار و اولین کارگروه مشترک مرگ مادر باردار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
بیست و سومین کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادران باردار و اولین کارگروه مشترک مرگ مادر باردار در تاریخ 4/5/96 توسط اداره مامائی  معاونت درمانبرگزار گردید. دراین کمیته معاون محترم درمان و اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد دانشگاه و پرسنل مرتبط با پرونده متوفی حضور داشتند.در این کمیته سناریو یک مورد مرگ مادران باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح  گردید ودرزمینه علل بروز مرگ مادر باردار و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه همچنین درکارگروه مشترک مرگ مادر باردار درخصوص معضلات و چالشهای مرگ مادر باردار دانشگاهی بحث و تبادل نظر گردید.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 514 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر