دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مطالب آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ابزار اصلی:
     ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     راهنمای استفاده از ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     فرآیند انجام بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
چک لیست جدید ارزیابی بلوک زایمان
      چک لیست پایش بیمارستان دوستدار مادر
     اطلاعات درخواست بیمارستان دوستدار مادر
شیر مادر:
     دستورالعمل کشوری "برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد"
       فایل آموزشی چک لیست 93
       کتاب شیر مادر
       کتاب مشاوره
کارت رشد:
      کارت رشد دختران
      کارت رشد پسران
نظام مراقبت مرگ پریناتال:
     طبقه بندی مرده زائی بر اساس وضعیت های مرتبط با مرگ (ReCoDe)
     راهنمای تشکیل کمیته پریناتال
    راهنمای کشوری پرسشنامه های نظام کشوری مراقبت مرگ پری ناتال
     فرهنگنامه پریناتال
    نکات برنامه در سال 93
    جلسه آموزشی پریناتال 21ام تیر ماه
   بسته خدمتی احیاء نوزاد
نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه: 
     5 دستورالعمل مرگ کودکان:
             چک لیست بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه ناشی از حوادث ترافیکی
          مسمومیت
          ناهنجاری مادرزادی
         حوادث منجر به سقوط
         حوادث منجر به سوختگی
            راهنمای ثبت اطلاعات مرگ کودکان 59-1 ماهه در نرم افزار (پورتال)
      دستورالعمل نظام مراقبت مرگ و کمیته ها:
       دستورالعمل کشوری نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه سال 96
      راهنمای استفاده از نرم افزار CSO Ver 1.0
راهنمای دسترسی به فرم عوارض شدید بارداری و زایمان
سامانه اطلاعات مادران و نوزادان ایران
 فایل جلسه  آموزشی تیر ماه
نوزاد سالم
بسته خدمتی نوزاد سالم
مطالب آموزشی کنفرانس علمی PPH
مطالب آموزشی سال 95
 کلاس آمادگی برای زایمان 60 ساعته :
نقش همسر در بارداری
کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان
آمادگی دوره بارداری و زایمان
کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان
نقش همراه و همسر
روش تدریس به بزرگسالان
 پویایی گروه و روش مربیگری
اصول و مبانی ورزش بانوان در بارداری
پرینه در بارداری و زایمان
تن آرامی و تنفس در بارداری و زایمان
پوزیشن و زایمان
آمادگی برای زایمان
زایمان فیزیولوژیک
Birth Hormones
PostPartum Rehabilitation
ارزیابی سلامت جنین
 Intrapartum Assesment Techniques
 Factor Influencing CTG Interpretation
Physiological Basis For Fetal Testing
 Fetal Assessments
 Doppler Effect
Intrapartum Assessment
مدیریت شوک
 Shock Assessment
 Hypovolemic Shock
 Shock Management
خونریزی های بارداری و زایمان :
Disseminated Intravascular Coagulation 
 Uterine Atony
 Placenta Previa Placental Abruption
 Traumatic Postpartum Hemorrhage
Diagnosisand Management of Retainedplacenta After Vaginalbirth
مانیتورینگ قلب جنین:
مانیتورینگ قلب جنین
ABNormal CTG
Electronic Fetal Heart Monitoring -CTG
kmc-1395:
روز اول:
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول پس از تولد
مراقبت آموزشی چیست و چرا اهمیت ندارد؟
مراقبت آغوشی نوزادان در حال تهویه کمکی
موانع احتمالی برقراری زودرس تماس پوست با پوست
روز دوم:
تغذیه و مراقبت آغوشی
تجهیزات مورد نیاز و آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی
چه نوزادی را می توان مراقبت آغوشی کرد؟
مطالب آموزشی دوره زایمان فیزیولوژیک :
مدیریت ذهن
بهداشت روانی در بارداری
توانبخشی پس از زایمان
تغذیه مادران باردار:
اصول کلی نقش تغذیه در وزن گیری دوران بارداری
کلیات تغذیه در دوران بارداری
کلیات تغذیه در دوران بارداری 2
تغذیه در دوران بارداری
جدول برنامه غذایی
راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده
فهرست جانشینی
فهرست/لیست جانشینی غذایی  Exchange
 قلبی و ترومبوامبولی:
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر اشرف آل یاسین)
دستورالعمل ارزیابی خطر و پیشگیری از ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان (دکتر لاله اسلامیان)
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر صدیقه حنطوش زاده)
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر نیلوفر سمیعی)
معرفی دستورالعمل بیماریهای قلبی در بارداری و پس از زایمان (سوسن رحیمی) 
ACORN:
  ACORN
اعتباربخشی مادر و نوزاد:
    سنجه 1-1-5
   سنجه 2-1-5
   سنجه 1-2-5
   سنجه 2-3-5
   سنجه 5-3-5
   سنجه 6-3-5
   سنجه 7-3-5
   سنجه 1-4-5
   سنجه 2-4-5
   سنجه 4-4-5
   سنجه 1-5-5
   سنجه 4-5-5
   سنجه 6-5-5
   سنجه 1-6-5
   سنجه 2-6-5
   سنجه 2-9-5
   سنجه 3-9-5
    احیا
   اعتباربخشی شیر مادر
مطالب آموزشی ارزیابی سلامت جنین مورخ 15/09/95:
    CEFM
    Fetal Doppler
    Intrapartum Fetal Heart Rate Assessment
    NST
    ارزیابی سلامت جنین


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 2718 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر