دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

خانم صدرایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره مامائی

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی مسئول: جمیله السادات صدرائی

سوابق مدیریتی:

مسئول فنی پایگاه بهداشتی درمانی 15 شعبان شهرقدس از سال1374 لغایت 1375

مسئول فنی پایگاه بهداشتی بهداشتی درمانی 15 شعبان شهرقدس از سال 1375 لغایت 1376

مسئول فنی منطقه بهداشت قدس از سال 1379 لغایت 1384

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از مهر 1392 تاکنون

ایمیل سازمانی : sadraee.j@iums.ac.ir

تلفن تماس: 66707140 داخلی 130

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره408CAPTCHA code
کلیدواژه ها: خانم صدرایی |

دفعات مشاهده: 785 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر