دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

بازدید سرزده ریاست دانشگاه و معاون درمان از بیمارستان کودکان شهید فهمیده در روز یکشنبه مورخ 96/7/30

..

ادامه...

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26

..

ادامه...

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

برگزاری جلسات هم اندیشی کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار

..

ادامه...

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

برگزاری همایش عفونتهای بیمارستانی در مرکز همایشهای رازی

..

ادامه...

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

کنفرانس علمی PPH

..

ادامه...

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
سازمان انتقال خون مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
اتوماسیون اداری تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
ایمیل سازمانی مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات

تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
نشریه مجازی نوید ایران