پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه ستاد هدایت و EOC با معاون محترم درمان دانشگاه و مدیران و کارشناسان محترم معاونت بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 98/7/30


جلسه ستاد هدایت و EOC با معاون محترم درمان دانشگاه و مدیران و کارشناسان محترم معاونت بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 برگزار شد.  در این نشست صمیمی دکتر توکلی نسبت به تبیین جایگاه EOC و لزوم تعاملات نزدیک سایر معاونت های دانشگاه توضیحاتی را بیان نمودند. در ادامه ... (ادامه متن)


  img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
کارگاه NIDKAP


کارگاه NIDKAP  در تاریخ 98/۷/24   توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم نوزادان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه ۲۰ نفر ازمتخصصین اطفال و پرستاران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه تکامل مغز جنین، رفتارخوانی نوزاد، رفتارهای ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
نسخه نویسی و نسخه پیچی (اعلام مشخصات سامانه نرم افزاری مرکز)


*​با هدف اجرای بند الف ماده 46 برنامه ششم توسعه و دستور مقام محترم وزارت مبنی بر الزام استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تا انتهای آبان ماه سال جاری و اتصال مراکز تحت پوشش  به سیستم مذکور، لازم است تا جهت اعلام مشخصات سامانه اطلاعاتی (نرم افزار) مورد استفاده ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
کمیته دانشگاهی موربیدیتی مادران باردار


کمیته دانشگاهی موربیدیتی مادر بارداربا حضورمدبر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان و رئیس محترم اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان  ورئیس محترم اداره مامائی معاونت درمان و مدیر گروه محترم زنان وزایمان دانشگاه و سایر اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد و روسای بخش زنان وزایمان و ماماهای ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
کنفرانس علمی زایمان طبیعی با بی دردی داروئی


کنفرانس علمی زایمان طبیعی با بی دردی داروئی  در تاریخ ۹۸/۷/۲۲ توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم زنان و زایمان و بیهوشی دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه ۱۲۰ نفر ازمتخصصین زنان و زایمان وبیهوشی و ماماهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری شورای عالی پیوند اعضا


نوزدهمین جلسه  شورای عالی پیوند دانشگاه  با حضور ریاست  دانشگاه و  توسط واحد امور بیماریهای خاص معاونت درمان روز چهار شنبه مورخ  17مهر ماه 1398در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر کوهپایه زاده  ریاست دانشگاه ، دکتر توکلی معاون درمان و دکتر محقق ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
نشریه مجازی نوید ایران