پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
برگزاری ششمین کارگروه مرگ مادر باردار


ششمین کارگروه مرگ مادر باردار  در تاریخ 98/8/21   توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی زنان وزایمان دانشگاه  برگزار گردید. دراین کارگاه 20 نفر ازمتخصصین زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگروه ، پرونده های مرگ مادر باردار ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد (مورخ 18 و 19 آبان 98))


کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی  در تاریخ های 98/8/18 و  98/8/19  توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم زنان وزایمان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه 10 نفر ازمتخصصین زنان و زایمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه اعتبار بخشی مراقبت های مادر و نوزاد


کارگاه اعتبار بخشی مراقبت های مادر و نوزاددر تاریخ 98/8/14   توسط اداره مامائی معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگاه 60 نفر ازماماهای مسئول بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص سنجه های اعتبار بخشی مراقبت ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
سمینار مراقبت تنفسی در تاریخ های 98/8/11 و 98/8/12 برگزار گردید


سمینار مراقبت تنفسی در تاریخ های 98/8/11 و 98/8/12 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم نوزادان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگاه 20 نفر ازمتخصصین بیهوشی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین سمینار درخصوص مکانیک ریوی، تهویه ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه: پدافند غیرعامل و تاب آوری سرمایه انسانی بیمارستان ها


دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه با اشاره به هفته پدافند غیر عامل با بیان این موضوع که پدافند غیر عامل یعنی دفاع بدون سلاح ، یعنی پایداری وتاب آوری جامعه در مقابل تهدیدات مختلف که در موضوع تهدیدات عرصه بهداشت ودرمان نیز پدافند غیر عامل ... (ادامه متن)


  img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه ستاد هدایت و EOC با معاون محترم درمان دانشگاه و مدیران و کارشناسان محترم معاونت بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 98/7/30


جلسه ستاد هدایت و EOC با معاون محترم درمان دانشگاه و مدیران و کارشناسان محترم معاونت بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 برگزار شد.  در این نشست صمیمی دکتر توکلی نسبت به تبیین جایگاه EOC و لزوم تعاملات نزدیک سایر معاونت های دانشگاه توضیحاتی را بیان نمودند. در ادامه ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
نشریه مجازی نوید ایران