دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
کارگاه تخصصی تریاژ اطفال برگزار شد


روز یکشنبه مورخ ۲۵ اذر۱۳۹۷ و در سالن اجتماعات معاونت درمان کارگاه آموزشی تخصصی تریاژ اطفال و به میزبانی اداره اورژانس  بیمارستانی این معاونت برگزار شد.  دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه با حضور در این کارگاه که با حضور متخصصان ، سوپروایزران و سرپرستاران اورژانس مراکز درمانی برگزار شد، ... (ادامه متن)


  img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی درتاریخهای 97/9/24 و 97/9/25


کارگاه مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی درتاریخهای 97/9/24 و 97/9/25توسط اداره مامائی و هیات علمی زنان وزایمان ، نوزادان و طب اورژانس درمجتمع آموزشی پژوهشی درمانی فیروزآبادی برگزار گردید.در این کارگاه متخصصین زنان وزایمان از 5 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص آموزش مهارت زایمان طبیعی آموزشهای ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزشی PHTM


با توجه به ابلاغ وزارتی در خصوص برگزاری دوره PHTM جهت تکنسین های شاغل در دانشگاه ، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی این معاونت با همکاری اورژانس تهران، اقدام به برگزاری دوره چهارم کارگاه آموزشی مذکور را نموده است . در این کارگاه که به مدت دو ... (ادامه متن)


  img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی NIDKAP درتاریخهای 97/9/20 و 97/9/21 برگزارشد


کارگاه آموزشی NIDKAP درتاریخهای 97/9/20 و 97/9/21 توسط اداره مامائی و اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی برگزارگردید. دراین کارگاه35 نفر از پرسنل NICU بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه حضورداشتند واساتید محترم از اعضا هیات علمی درخصوص مراقبت تکاملی و معنوی نوزادان آموزش دادند. (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
سی و سومین کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادر باردار درتاریخ 97/9/13 برگزار گردید


سی و سومین  کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادر بارداربا حضورمعاون محترم درمان درتاریخ 97/9/13 برگزار گردید. دراین کمیته سناریوی دومورد مرگ مادران باردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح  گردید ودرزمینه علل بروز مرگ مادر باردار و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
برگزاری دومین آزمون مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی درتاریخ 97/9/11


دومین آزمون مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی درتاریخ 97/9/11 توسط اداره مامائی و هیات علمی زنان وزایمان ، نوزادان درمجتمع آموزشی پژوهشی درمانی فیروزآبادی برگزار گردید.در این آزمون  از متخصصین زنان وزایمانی که دوره تئوری و عملی مهارت آموزی ترویج زایمان طبیعی را گذرانده بودند ، آزمون به عمل ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
نشریه مجازی نوید ایران