پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان گاندی


روز یک شنبه مورخ 30 تیر ماه 1398 دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه به همراه دکتر طبائیان مدیر درمان به صورت سرزده از بیمارستان گاندی  بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با همراهی مدیران ارشد بیمارستان فوق همراه بود ، ایشان ضمن حضور ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
کارگاه تربیت مربی HBB برگزار شد


کارگاه تربیت مربی  HBB در تاریخ های 98/4/25 و 98/4/26 توسط اداره مامائی و اعضا هیات علمی نوزادان معاونت درمان برگزار گردید. دراین کارگاه 15 نفر از اعضا هیات علمی نوزادان، متخصصین اطفال وپرستاران حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کارگاه درخصوص ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
ثبت نام تیم های داوطلب (DMAT)


نظر به حادثه خیز بودن و تعدد حوادث وبلایا درکشور ایران و همچنین نیاز به ارائه پاسخ مناسب و اثربخش در ساعات اولیه پس از حادثه جهت کاهش تلفات انسانی و مادی، لزوم تشکیل تیم های درمانی/ غیردرمانی (DMAT- Disaster Medical Assistant Team) به منظور ارائه فرایند عملیاتی استاندارد ... (ادامه متن)


  img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه های آموزشی کنترل عفونت


روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 24 و25 تیر ماه 1398 و به میزبانی شبکه بهداشت ودرمان شهریار سومین و چهارمین دوره کارگاه آموزشی کنترل عفونت برگزار گردید.  با توجه به ابلاغ وزارتی در خصوص برگزاری کارگاه های کنترل عفونت در اورژانس های پیش بیمارستانی با همکاری معاونت درمان ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
طرح صدور حواله الکترونیک داروهای یارانه ی بیماران خاص


معاونت های درمان و  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از دی ماه سال 97 به منظور ساماندهی فرایند توزیع داروهای یارانه ی بیماران خاص مبادرت به طراحی و اجرای حواله الکترونیک نمودند.به نقل از معاونت درمان دانشگاه:در ابتدا این طرح در گروه بیماران پیوندی توسط اداره ... (ادامه متن)


  img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
اجرای پنل مدیریت اطلاعات و ارزیابی ایمنی بیمارستانها در حوادث و بلایا


معاون درمان دانشگاه از اجرای پنل مدیریت اطلاعات و ارزیابی ایمنی بیمارستانها در حوادث و بلایا خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه عنوان نمود: بر اساس دستورالعمل اعتبار بخشی و نقشه راه مدیریت بحران در حوزه حوادث ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اداره اعتبار بخشی
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
تالار گفتمان کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
نشریه مجازی نوید ایران